28 ene. 2013

Qui som?


Qui som les tècniques del PEE del Vendrell?
Anna Solé Rafols
Tècnica de l'Ajuntament del Vendrell
asoler@elvendrell.net

Telèfon de contacte: 977664002
Dolors Galeote Padillo
Pla Educatiu d'Entorn
de l'Ajuntament del Vendrell
dgaleote@elvendrell.net

Telèfon de contacte: 977664002

Nombre de centres de primària: 9
Nombre de centres de secundària: 3
ACTE DE PRESENTACIÓ DEL PROJECTE SOM-HI!

Pla Educatiu d'Entorn del Vendrell

pee 01

pee 02
Què és el Pla Educatiu d'Entorn?
El Pla Educatiu d'Entorn (PEE) del Vendrell és una iniciativa de cooperació educativa que vol promoure la cohesió social mitjançant l'educació intercultural i l'ús de la llengua catalana en un marc multilingüe.
Així, el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament del Vendrell, amb la participació d'entitats de la vila, han signat un conveni de col·laboració en matèria de llengua, interculturalitat i cohesió social.
Aquest serà el vuitè curs que es durà a terme un Pla Educatiu d'Entorn al Vendrell, ampliant, cada cop més, el nombre d'agents implicats. El finançament de les despeses que genera el Pla Educatiu d'Entorn també és compartit entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament. Així, per a les actuacions propostes per a aquest curs 2009-2010, està previst que el Departament aporti 178.548,00 € i l’Ajuntament 35.700,00 €.
pee 03

pee 04
Objectius del Pla Educatiu d'Entorn?
El Pla Educatiu d'Entorn del Vendrell és un instrument per donar una resposta integrada a les necessitats educatives de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves a partir de diverses iniciatives locals.
El Pla Educatiu d'Entorn del Vendrell vol complementar i reforçar l'acció educativa dels centres docents, establint continuïtats entre allò que es fa als centres educatius i les diferents dinàmiques socials i culturals de l'àmbit comunitari.
Amb el Pla Educatiu d'Entorn del Vendrell es pretén implicar i coresponsabilitzar el conjunt d'agents i col·lectius educatius per treballar en la línia d'una societat cohesionada i oberta, basada en els valors democràtics, en la convivència i en el dret a la diferència, on el català sigui la llengua de cohesió social. Es pretén, sobretot, crear condicions per a la igualtat, amb atenció especial als col·lectius més fràgils i evitar, així, qualsevol risc d'exclusió social.
pee 05

pee 06

pee 07

pee 08

pee 09
Qui en forma part?
Es tracta d'un treball en xarxa, amb la implicació i la participació de centres educatius, regidories, entitats...; en general, dels diversos agents que tenen una dimensió educativa.
Cadascun d'aquests agents que estan implicats d'una manera o altra en el Pla Educatiu d'Entorn tenen un representant en la Comissió Representativa, formada per les següents entitats:
 • Inspector d'Educació, com a copresident del PEE
 • Regidor d'Educació, com a copresident del PEE
 • Tècnica de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament
 • Tècnica del Departament d'Educació de la Generalitat
 • Escola i AMPA Àngel Guimerà
 • Escola i AMPA Teresina Martorell
 • Escola i AMPA Pau Casals
 • Escola i AMPA Àngels Garriga
 • Escola i AMPA Marta Mata
 • Escola i AMPA Els Secallets
 • Escola i AMPA Pla de Mar
 • CEE i AMPA Garbí
 • Institut i AMPA Andreu Nin
 • Institut i AMPA Mediterrània
 • Institut i AMPA Baix Penedès
 • Escoles bressol municipals i escola bressol Pekes
 • Equip d'Assessorament Pedagògic
 • Centre de Recursos Pedagògics Baix Penedès
 • Colla la Ballaruga
 • Associació Trèvol
 • Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Aula de Formació de Persones Adultes
 • Pla Comarcal d'Immigració
 • Patronat Municipal d'Esports
 • Regidoria de Serveis Socials
 • Regidoria d'Infància i Joventut
 • Regidoria de Participació Ciutadana
 • Regidoria de Gent Gran
 • Regidoria d'Ocupació
 • Regidoria de Sanitat
 • Patronat Municipal de Serveis Culturals
 • Llei de Barris
 • Consell Esportiu Baix Penedès
 • Biblioteca Pública Terra Baixa
 • Parròquia
 • Camp d'Aprenentatge Pau Casals
 • Associació de Lleure Esplai Zig-Zag
 • ESPLAC
 • Creu Roja
 • Associació Joan Sánchez
 • L'Embarcada
 • Associació de Veïns L'Oasi
 • Associació de Veïns del Puig i el Pèlag
 • Escola Municipal de Música Pau Casals
 • Grup de dones Al-Manar
 • Associació Juguem junts
 • Moviment de Renovació Pedagògica del Baix Penedès
 • Nens del Vendrell

Activitats relacionades
Totes les activitats s'organitzen en funció de les necessitats educatives de la nostra societat. Es basen sempre en els tres eixos bàsics, que són la interculturalitat, el foment de la cohesió social i la consolidació del català com a llengua d'ús social habitual. Es treballa per crear condicions per a la igualtat, amb atenció especial als collectius més fràgils i evitar, així, qualsevol risc d’exclusió social.Qui en forma part?


Qui en forma part del PEE del Vendrell?


Es tracta d’un treball en xarxa, amb la implicació i la participació de centres educatius, regidories, entitats...; en general, dels diversos agents que tenen una dimensió educativa.
Cadascun d’aquests agents que estan implicats d’una manera o altra en el Pla Educatiu d’Entorn tenen un representant en la Comissió Representativa, formada per les següents entitats:

 • Inspector d'Educació, com a copresident del PEE
 • Regidor d'Educació, com a copresident del PEE
 • Tècniques de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament
 • Tècnic del Departament d’Educació de la Generalitat
 • Escola i AMPA Àngel Guimerà
 • Escola i AMPA Teresina Martorell
 • Escola i AMPA Pau Casals
 • Escola i AMPA Àngels Garriga
 • Escola i AMPA Marta Mata
 • Escola i AMPA Els Secallets
 • Escola i AMPA Pla de Mar
 • CEE i AMPA Garbí
 • Institut i AMPA Andreu Nin
 • Institut i AMPA Mediterrània
 • Institut i AMPA Baix Penedès
 • Escoles bressol municipals i escola bressol Pekes
 • Equip d’Assessorament Pedagògic
 • Centre de Recursos Pedagògics Baix Penedès
 • Colla la Ballaruga
 • Associació Trèvol
 • Consorci per a la Normalització Lingüística
 • Aula de Formació de Persones Adultes
 • Pla Comarcal d’Immigració
 • Patronat Municipal d’Esports
 • Regidoria de Serveis Socials
 • Regidoria d’Infància i Joventut
 • Regidoria de Participació Ciutadana
 • Regidoria de Gent Gran
 • Regidoria d’Ocupació
 • Regidoria de Sanitat
 • Patronat Municipal de Serveis Culturals
 • Llei de Barris
 • Consell Esportiu Baix Penedès
 • Biblioteca Pública Terra Baixa
 • Parròquia
 • Camp d’Aprenentatge Pau Casals
 • Associació de Lleure Esplai Zig-Zag
 • ESPLAC
 • Creu Roja
 • Associació Joan Sánchez
 • L’Embarcada
 • Associació de Veïns L’Oasi
 • Associació de Veïns del Puig i el Pèlag
 • Escola Municipal de Música Pau Casals
 • Grup de dones Al-Manar
 • Associació Juguem junts
 • Moviment de Renovació Pedagògica del Baix Penedès
 • Nens del Vendrell